ساختمان مهندس دانشمندی

Project Info
  • Location: امیریه 37
  • Category: سنگ نما
Project Details

در اجرای این پروژه برنامه ریزی در پیشبرد کار و زمان بندی در اجرا در نوع خود حیرت انگیز بود، و این همش تلاش و پیگیری کار از طرف آقای دانشمندی بود. بالای 1000 متر سنگ مصرفی واجرای سرویس پله در زمان 2/5 ماهه و اتمام پلان سنگ

More Project Details

Enter your keyword