اسکوپ سنگ

اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ اسکوپ سنگ

اسکوپ سنگ

نحوه درست اسکوپ سنگ

اسکوپ معمول که سالهاست مورد قبول بوده، همون سیم رابیتس هست درصورتی که درست و اصولی اسکوپ شود.
در چند سال اخیر چند نمونه اسکوپ در حوزه سنگ ورودکرده که به اصطلاح پروانه ی یا گاروانیزه گفته میشود وبرش نبشی نیز استفاده میشود که با یک شیار به سنگ نصب میشوند

هماهنگی و مشاوره در اجرا:  09158529865

دراینجا نحوه اسکوپ سنگ را در تصاویر میبینید:

 

 

 

 

 

Enter your keyword